Canadian Coalition for Firearm Rights Affidavits

Ito ang mga partido na nagpapatotoo sa ngalan ng CCFR at mga legal na may-ari ng baril.

 

Paglalarawan

Affidavit ni Rodney Giltaca (Oktubre 1, 2021)

 

Paglalarawan

Affidavit ni Ryan Steacy (Setyembre 3, 2020)

 

Paglalarawan

Affidavit of Caillin Langmann (Agosto 25, 2020)

 

Paglalarawan

Affidavit of Wyatt Singer (Agosto 21, 2020)

 

Paglalarawan

Affidavit ni Phillip O'Dell (Setyembre 11, 2021)

 

Paglalarawan

Affidavit ni Gary Mauser (Hulyo 22, 2020)

 

Paglalarawan

Affidavit ni Matthew Overton (Agosto 24, 2020)

 

 

Ipaglaban ang iyong mga karapatan

Gumawa ng pagbabago sa pamamagitan ng pagsuporta sa amin habang ipinaglalaban namin ang aming mga karapatan sa ari-arian.