• Maaari ba ang Gobyerno
    Kunin ang Aking Ari-arian?

    Pustahan Mo Kaya.

Ipaglaban ang iyong mga karapatan

Gumawa ng pagbabago sa pamamagitan ng pagsuporta sa amin habang ipinaglalaban namin ang aming mga karapatan sa ari-arian.
arrow-kanan