Inihayag ang IBM Gun Confiscation Report

Nobyembre 25, 2021

Inihayag ang IBM Gun Confiscation Report

Salamat sa isang ATIP na inihain ng Canadian Taxpayer Federation, sinisilip ng mga Canadiano ang plano ng Liberal na kumpiskahin ang mga legal na baril mula sa mga lisensyadong may-ari ng baril sa buong bansa. Ang ulat ng programa, na inihanda ng IBM upang tulungan ang mga Liberal na isagawa ang malawakang pagkumpiska, ay dumating habang nalaman ng mga nagbabayad ng buwis na $8.8M ang nagastos na sa pag-aaral ng agenda.

BASAHIN ANG ULAT DITO https://firearmrights.ca/wp-content/uploads/2021/11/IBM-BuyBack-Program-ATIP.pdf

Ang ulat na may 72 pahina ay lubos na umaasa sa data mula sa New Zealand at Australia na nakagawa na ng mga programa sa malawakang pagkumpiska laban sa kanilang mga mamamayan. Mayroong maraming mga na-redact na bahagi at mabigat na proteksyon sa pagbagsak ng ekonomiya ng napakalaking gawaing ito.

Ang mga gastos ay inaasahang tataas sa bilyun-bilyon, tulad ng nakita natin sa aksaya at hindi epektibong mahabang pagpapatala ng baril.

Ang CCFR ay nagpapasalamat sa Canadian Taxpayers Federation para sa kanilang trabaho dito, na nagpoprotekta sa mga nagbabayad ng buwis mula sa maaksaya at mapang-abusong paggasta.

Magkakaroon kami ng higit pa tungkol dito habang ang aming ekspertong legal na koponan ay naghihiwalay nito sa mga darating na araw.

Mga Kaugnay na Post

Ipaglaban ang iyong mga karapatan

Gumawa ng pagbabago sa pamamagitan ng pagsuporta sa amin habang ipinaglalaban namin ang aming mga karapatan sa ari-arian.
arrow-pababa