Inanyayahan ng mga Liberal ang S.39, tumanggi na magbigay ng katibayan

Hunyo 16, 2021

Inanyayahan ng mga Liberal ang S.39, tumanggi na magbigay ng katibayan

Ngayon, si Bruce Hughson ng Kagawaran ng Hustisya ay nagpasa ng isang paunawa sa Pederal na Hukuman hinggil sa aming kaso laban sa Abugado Heneral ng Canada. Ang paunawa ay upang ipagbigay-alam sa korte na tinawag ng gobyerno ang Seksyon 39 ng Canada Evidence Act. Ito ay isang aksyon na maaaring gawin ng Clerk ng Privy Council upang "gawing lihim" ang anumang mga materyal na ayaw ng gobyerno na makita ng publiko. Inilalagay nito ang mga materyales, sa kasong ito ang katibayan ng gobyerno, na hindi maaabot ng sinuman, kahit na ang mga korte. Kumbaga, ang kapangyarihang ito ng pagwawaksi ay naisasagawa kapag ang materyal ay napaka-sensitibo, labag sa interes ng publiko na ibunyag ito. 

BASAHIN ANG PAUNAWA:

Ang sertipiko na nagtatawag sa S. 39 ay nilagdaan ng Interim Clerk ng Privy Council, Janice Charette. Tandaan, noong huling bahagi ng Mayo, iniutos ni Hukom Gagne sa gobyerno na ibigay lamang ang ebidensya nito sa kanya, hindi sa publiko. Susuriin niya pagkatapos kung ang mga materyales ay masyadong sensitibo para sa pagsisiwalat ng publiko. Lumilitaw na naniniwala ang gobyerno na ang ebidensya na ginamit nila upang pagbawal hanggang sa isang milyong baril na pagmamay-ari ng eksklusibo ng mga may-ari ng lisensyadong baril ay masyadong sikreto (o mapanganib) upang tingnan ito ng isang pederal na hukom.

Maraming mga katanungan ang naisip. Ano ang ebidensya ng gobyerno na lihim o kaya isang panganib sa pambansang seguridad na kahit ang Associate Chief Justice ng Federal Court ng Canada ay hindi ito nakikita? Ano kaya ito? Maaari bang ang gobyerno ay walang ebidensya, at ang pagbabawal ay simpleng isyu sa wedge pampulitika upang paghiwalayin ang mga taga-Canada at i-secure ang mga boto sa lunsod? Kung gayon, anong hindi kapani-paniwalang sira na paggamit ng kapangyarihan ng gobyerno. Bakit hindi patas na makitungo ang gobyerno sa mga may-ari ng baril? Hindi kami mga kriminal, wala kaming nagawa upang karapat-dapat ito.

Anuman, hindi ito ang pinakamasamang bagay na nangyari sa aming kaso. Hihilingin ng aming koponan ang Hukom na gumawa ng isang "masamang panghinuha" laban sa gobyerno sa epekto na anuman ang kanilang itinatago ay maaaring saktan ang kanilang kaso o hindi bababa sa hindi makakatulong sa kanila. Ito ay may potensyal na makapinsala nang malaki sa kanilang kakayahang ipagtanggol. 

Alinmang paraan, naging tipikal ito ng mga hindi magandang pakikitungo sa pananampalataya ng Pamahalaang Liberal nina Justin Trudeau, Bill Blair at David Lametti ang bagong Abugado Heneral. "Bukas at transparent na pamahalaan", at "paggawa ng patakaran na batay sa katotohanan" sinabi nila ...

Suportahan ang kaso ng CCFR dito: https://membership.firearmrights.ca/legal_challenge

Mga Kaugnay na Post

Ipaglaban ang iyong mga karapatan

Gumawa ng pagbabago sa pamamagitan ng pagsuporta sa amin habang ipinaglalaban namin ang aming mga karapatan sa ari-arian.
arrow-pababa