ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਐਸ 39 ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਬੂਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ

16 ਜੂਨ, 2021

ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਐਸ 39 ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਬੂਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ

ਅੱਜ, ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬਰੂਸ ਹਿਊਗਸਨ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਡੇ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਡਰਲ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਨੋਟਿਸ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਬੂਤ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ ੩੯ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਿਵੀ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਕਲਰਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ "ਗੁਪਤ" ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਜਨਤਾ ਵੇਖੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਮੱਗਰੀ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਬੂਤ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਪਰੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਹਨ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਮੱਗਰੀ ਇੰਨੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਨੋਟਿਸ ਪੜ੍ਹੋ

ਐਸ 39 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ 'ਤੇ ਪ੍ਰਿਵੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਕਲਰਕ ਜੇਨਿਸ ਚਾਰੇਟ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਮਈ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ, ਜੱਜ ਗਗਨੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਆਪਣੇ ਸਬੂਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ, ਨਾ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਸਮੱਗਰੀ ਜਨਤਕ ਖੁਲਾਸੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸੀ। ਇੰਝ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਬੰਦੂਕ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਮਿਲੀਅਨ ਹਥਿਆਰਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸਬੂਤ ਬਹੁਤ ਗੁਪਤ (ਜਾਂ ਖਤਰਨਾਕ) ਹਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਸੰਘੀ ਜੱਜ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਹਨ।

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਇੰਨਾ ਗੁਪਤ ਹੈ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੰਨਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ? ਇਹ ਸੰਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਮਨਾਹੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵਰਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਬੰਦੂਕ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਜਬ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਜਿੱਠੇਗੀ? ਅਸੀਂ ਅਪਰਾਧੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਨ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੇਸ ਨਾਲ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਜੱਜ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਈ "ਮਾੜਾ ਅਨੁਮਾਨ" ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਹੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਲੁਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ ਜਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। 

ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ, ਬਿਲ ਬਲੇਅਰ ਅਤੇ ਡੇਵਿਡ ਲੈਮੇਟੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੀ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। "ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ", ਅਤੇ "ਤੱਥ-ਆਧਾਰਿਤ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ।

ਸੀਸੀਐਫਆਰ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਇੱਥੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰੋ https://membership.firearmrights.ca/legal_challenge

ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਵੋ

ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੜਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਕੇ ਫਰਕ ਪਾਓ।
ਤੀਰ-ਹੇਠਾਂ