ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਫਾਰ ਆਰਮ ਰਾਈਟਸ

ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਸੀਸੀਐਫਆਰ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ, ਸਵੈਸੇਵੀ ਸੰਚਾਲਿਤ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚਾਰ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਖਰਚੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਫੰਡਾਂ ਅਤੇ ਦਾਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਓਵਰਹੈੱਡ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬੰਦੂਕ ਮਾਲਕਾਂ ਵਜੋਂ ਸਾਡੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤਬਦੀਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਿਆਨ ਇੱਥੇਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।

ਅਜੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹਨ? ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜੋ ਕਿ

info@firearmrights.ca

ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ

ਇਹ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਵੋਟ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਹੈ। ਇਸ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਮੁੱਢਲਾ ਬੀਮਾ ਪੈਕੇਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ

ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ

ਇਹ ਦੋ ਬਾਲਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਹੈ। ਇਸ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਪਤੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਸਾਡਾ ਮੁੱਢਲਾ ਬੀਮਾ ਪੈਕੇਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ, 4 ਬੱਚੇ ਤੱਕ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਹੁਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ

ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ

ਇਹ ਇੱਕੋ ਵੋਟ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਸਾਡੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਖ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਅਸਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸੀਸੀਐਫਆਰ ਲੋਗੋ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਰਗਰਮ ਨਿੱਜੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ 50,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਿੱਜੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਕਵਰੇਜ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ੩ ਵਾਧੂ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਤੱਕ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਇਸ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਬੀਮਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ

ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ

ਇਹ ੬੫ ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਘਟੀ ਹੋਈ ਦਰ 'ਤੇ ਵੋਟ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਹੈ। ਇਸ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਮੁੱਢਲਾ ਬੀਮਾ ਪੈਕੇਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ

ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ

ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਘੱਟ ਦਰ 'ਤੇ ਵੋਟ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ। ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੀਮਾ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਿਕਲਪ ਦੇਖੋ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਮੁੱਢਲਾ ਬੀਮਾ ਪੈਕੇਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ

ਜੀਵਨ ਭਰ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ

ਇਹ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਵੋਟ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਹੈ। ਇਸ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਮੁੱਢਲਾ ਬੀਮਾ ਪੈਕੇਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ

ਲਾਈਫਟਾਈਮ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ

ਇਹ ੬੫ ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਹੈ। ਇਸ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਮੁੱਢਲਾ ਬੀਮਾ ਪੈਕੇਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ

ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਵੋ

ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੜਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਕੇ ਫਰਕ ਪਾਓ।