CCFR Radio, Episode 13: naka-pack na ang aksyon

Enero 19, 2018

CCFR Radio, Episode 13: naka-pack na ang aksyon

Sa episode na ito, ang Pangulo ng CCFR na si Rod Giltaca ay nagbibigay ng isang pag-update sa palabas sa CCFR na ipinapakita sa WILD TV, tinatalakay ang ilang mga paghihirap na lumitaw sa aming pamayanan at mga panayam kay Kerry Mould. Si Kerry ang taong nakikipaglaban sa RCMP para sa isang buong kopya ng FRT, kasama na ang pagpilit ng mga korte sa RCMP na sumunod sa batas.

Makinig ngayon at ibahagi:

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=nvuBM_OoMgY&feature=youtu.be

Bersyon ng Podcast: https://podcast.ccfr.ca/episodes/013-episode-13-kerry-mould-interview-and-more/

Mga Kaugnay na Post

Ipaglaban ang iyong mga karapatan

Gumawa ng pagbabago sa pamamagitan ng pagsuporta sa amin habang ipinaglalaban namin ang aming mga karapatan sa ari-arian.
arrow-pababa