CCFR Radio-Episode 9. Ang katotohanan tungkol sa data ng LGR

Oktubre 19, 2017

CCFR Radio-Episode 9. Ang katotohanan tungkol sa data ng LGR

Sa episode ng bombshell na ito, nakapanayam ni Rod si MP Bob Zimmer at tinatalakay nila ang katotohanan tungkol sa Bill C-52. Gugustuhin mong makinig sa isang ito !! Alamin kung bakit ang data ng Long Gun Registry ay mayroon pa rin, at inaalok sa Quebec kahit na matapos ang isang Ruling ng Korte Suprema.

Si Rod ay sumisiyasat din sa fiasco ng Canadian Tyre / SKS at tinatalakay kung paano umuusbong ang programa ng Ladies sa CCFR.

Makinig dito: CCFR Radio-Episode 9, bombshell!

Mga Kaugnay na Post

Ipaglaban ang iyong mga karapatan

Gumawa ng pagbabago sa pamamagitan ng pagsuporta sa amin habang ipinaglalaban namin ang aming mga karapatan sa ari-arian.
arrow-pababa