KONSERTO PARA SA MGA NAGMAMAY-ARI NG FIREARMS SA 2015 THRONE SPEECH

Disyembre 6, 2015

KONSERTO PARA SA MGA NAGMAMAY-ARI NG FIREARMS SA 2015 THRONE SPEECH

KONSERTO PARA SA MGA NAGMAMAY-ARI NG FIREARMS SA 2015 THRONE SPEECH

Canadian Coalition for Firearm Rights; Disyembre 4, 2015
Para sa Agarang Paglabas

Ottawa, ON - Sa loob ng oras ng Throne Speech ngayon, ang mga may-ari ng baril ng Canada ay nagpapahayag ng pag-aalala tungkol sa pagbanggit ng mga item sa platform ng Liberal Party na nauugnay sa pagkontrol ng baril. Ang Canadian Coalition for Firearm Rights ay nakarating na sa bagong gobyerno at inalok ang aming suporta sa pag-aralan ang mga paparating na panukala at ang epekto nito sa kaligtasan ng publiko. Tiniyak namin na ang Long Gun Registry ay hindi maipakilala muli ngunit mayroong malaking karagdagang pagsasaalang-alang na kinakailangan para sa epekto ng kasalukuyang platform sa pagsunod sa batas sa mga may-ari ng baril.

Sa puntong ito, walang paraan upang masabi kung gaano kaagresibo na itutuloy ng nakararaming Liberal ang agenda na ito o kung makakahanap sila ng mas mahigpit na mga isyu upang matugunan sa mga darating na buwan at taon. Bilang isang napakabatang samahan, ang CCFR ay patuloy na mananatiling nakatuon sa aming pag-unlad at aming utos na turuan ang publiko ng Canada sa paksang ito na hindi masyadong nauunawaan at matiyak na magpapatuloy ang isang bukas na linya ng komunikasyon sa gobyerno.

Makipag-ugnay sa:
Rod M. Giltaca
Pangulo / Président
Canadian Coalition for Firearm Rights / Coalition canadienne pour les droits aux armes à feu
PO Box 91572 RPO Mer Bleu / CP 91572 CSP Mer Bleu
Ottawa, Ontario K1W 0A6 / Ottawa (Ontario) K1W 0A6

Mga Kaugnay na Post

Ipaglaban ang iyong mga karapatan

Gumawa ng pagbabago sa pamamagitan ng pagsuporta sa amin habang ipinaglalaban namin ang aming mga karapatan sa ari-arian.
arrow-pababa