Pamumuno ng Mga Video ng Town Hall ng CPC

Mayo 19, 2020

Pamumuno ng Mga Video ng Town Hall ng CPC

Ang CCFR ay nakatuon sa pagbibigay ng mga may-ari ng baril ng Canada ng impormasyong kailangan nila upang makagawa ng matalinong mga desisyon sa mga botohan. Alinsunod sa diwa na iyon, nakikipag-ugnay kami sa lahat ng mga Kandidato ng Pagkapangulo ng CPC sa live, virtual, interactive na mga bulwagan ng bayan kung saan maaaring sumali ang mga may-ari ng baril, dalhin ang kanilang mga katanungan at makisali.

Nasa ibaba ang mga video mula sa mga bulwagan ng virtual na bayan kasama ang lahat ng 4 na Mga Kandidato sa Pamumuno ng CPC. Panoorin silang lahat at ipaalam sa amin kung tinulungan ka nila sa pagpapasya. Ang impormasyon sa pagboto ng pamumuno ay ipapadala sa mga kasapi sa pamamagitan ng partido.

ERIN O'TOOLE

 

DEREK SLOAN:

LESLYN LEWIS:

PETER MACKAY:

Artikulo na isinulat ni Tracey Wilson

Ipaglaban ang iyong mga karapatan

Gumawa ng isang pagkakaiba sa pamamagitan ng pagsuporta sa amin habang nakikipaglaban kami para sa aming mga karapatan sa pag-aari.
arrow-down