Target ng Gun Control ang Maling Tao ~ CBC RCI

Disyembre 21, 2017

Target ng Gun Control ang Maling Tao ~ CBC RCI

Ang CCFR VP ng Public Relasyon at rehistradong lobbyist na si Tracey Wilson ay nakaupo kamakailan kasama ang CBC Radio Canada International na si Marc Montgomery upang talakayin ang pagkontrol ng baril at hindi ito pagiging epektibo upang maiwasan, malutas o mabawasan ang krimen. Maaari mong basahin ang kwento dito: Mga Target ng Control ng Gun na Maling Tao

Ang CCFR ay nakatuon sa pagbibigay ng mga may-ari ng baril ng Canada ng isang kagalang-galang, makatuwiran na tinig sa Ottawa, sa media at sa pangkalahatang publiko. Suportahan ang iyong karapatan na pagmamay-ari at masiyahan sa mga baril sa pamamagitan ng pagsali sa CCFR ngayon !!

PROTEKTAHAN ANG IYONG MGA KARAPATAN

 

Mga Kaugnay na Post

Ipaglaban ang iyong mga karapatan

Gumawa ng pagbabago sa pamamagitan ng pagsuporta sa amin habang ipinaglalaban namin ang aming mga karapatan sa ari-arian.
arrow-pababa