Ang Mga Pangkat ng Baril ay nagkakaisa sa panawagan para matanggal si Blair

Mayo 3, 2020

Ang Mga Pangkat ng Baril ay nagkakaisa sa panawagan para matanggal si Blair

Ang apat na pangunahing pambansang mga lobo na kumakatawan sa mga may-ari ng baril at mga negosyo ng baril, ay nagkakaisa sa panawagang alisin si Bill Blair mula sa kanyang posisyon bilang Ministro ng Kaligtasan ng Publiko at Paghahanda sa Emergency. 

Maaari mong basahin ang lahat ng apat na pahayag dito:

CCFR: https://firearmrights.ca/en/ccfr-calls-for-blairs-removal/

CSAAA: https://www.csaaa.org/sporting-arms-industry-calls-for-blairs-removal/

CSSA: https://cssa-cila.org/cssa-demands-minister-bill-blairs-resignation/

NFA: https://nfa.ca/2020/05/03/ban-bill-blair/

Artikulo na isinulat ni Tracey Wilson

Ipaglaban ang iyong mga karapatan

Gumawa ng isang pagkakaiba sa pamamagitan ng pagsuporta sa amin habang nakikipaglaban kami para sa aming mga karapatan sa pag-aari.
arrow-down