Mga Pabula sa Baril- Bahagi 1: Maraming Baril Katumbas ng Higit Pang Kamatayan

August 17, 2015

Mga Pabula sa Baril- Bahagi 1: Maraming Baril Katumbas ng Higit Pang Kamatayan

Mga Pabula sa Baril- Bahagi 1: Maraming Baril Katumbas ng Higit Pang Kamatayan

Ang isang mahusay na pagtatanghal mula kay Rod Giltaca kung bakit maraming mga baril ang hindi katumbas ng mas maraming karahasan ... 

Mga Kaugnay na Post

Ipaglaban ang iyong mga karapatan

Gumawa ng pagbabago sa pamamagitan ng pagsuporta sa amin habang ipinaglalaban namin ang aming mga karapatan sa ari-arian.
arrow-pababa