Dumalo si Rod Giltaca ng "konsulta" sa handgun ban

Nobyembre 5, 2018

Dumalo si Rod Giltaca ng "konsulta" sa handgun ban

Kamakailan lamang, ang aming sariling Rod Giltaca ay naimbitahan na dumalo sa isa sa 8 konsultasyon na hinahatid ng Ministro ng Border Security at Organised Crime Reduction na si Bill Blair. Habang mayroong gaganapin noong Oktubre 22 sa Vancouver, na lokal kay Rod, naanyayahan siya sa gaganapin sa Toronto. Ang maikling paunawang ito ay nagresulta sa isang mamahaling flight at huling minutong plano sa paglalakbay ngunit nagawa niya ito, at may upuan sa mesa.

Ang mga tao mula sa Code of Arms ay gumawa ng paraan upang makilala si Rod sa Toronto at makuha ang kanyang saloobin sa karanasan.

Panoorin ito dito: https://www.youtube.com/watch?v=H9qi3GPrSpc

Mag-subscribe sa Code of Arms TV 

 

Mga Kaugnay na Post

Ipaglaban ang iyong mga karapatan

Gumawa ng pagbabago sa pamamagitan ng pagsuporta sa amin habang ipinaglalaban namin ang aming mga karapatan sa ari-arian.
arrow-pababa