ANG CCFR AY NAGDADALA NG MAKATUWIRAN NA DIALOGUE SA ISYU NG FIREARMS.

Hulyo 27, 2016

ANG CCFR AY NAGDADALA NG MAKATUWIRAN NA DIALOGUE SA ISYU NG FIREARMS.

Kamakailan lamang, ang Pangulo ng CCFR na si Rod Giltaca ay nakaupo sa CJME Radio sa Regina, Saskatchewan upang magkaroon ng isang sopistikadong, makatuwiran na dayalogo tungkol sa mga mahigpit na isyu na kinakaharap ng mga may-ari ng baril ng Canada matapos ang trahedya sa Orlando. Makinig sa kung paano nagdadala ang CCFR ng isang bagay na ganap na naiiba sa talahanayan at napapansin ng media. Ipinaliwanag ni Rod ang agwat sa adbokasiya ng baril sa ating bansa at kung paano ito pinupunan ng CCFR ng kalmado, may sapat na gulang, nakabatay sa katotohanan na mga talakayan-isang tinatanggap na kaibahan sa mga nakaraang karanasan ng mga host.

Mga Kaugnay na Post

Ipaglaban ang iyong mga karapatan

Gumawa ng isang pagkakaiba sa pamamagitan ng pagsuporta sa amin habang nakikipaglaban kami para sa aming mga karapatan sa pag-aari.
arrow-down