Nag-isyu ang CCFR ng opisyal na paglabas ng press sa 10/22 mag isyu.

Hulyo 28, 2016

Nag-isyu ang CCFR ng opisyal na paglabas ng press sa 10/22 mag isyu.

Sa pagsisikap na bigyang pansin ang isang isyu na nakakaapekto, marahil, daan-daang libo ng mga taga-Canada, ang CCFR ay naglabas ng isang opisyal na pahayag ng press. Lumabas ito sa serbisyo ng news wire kaninang umaga sa libu-libong mga mesa ng balita.

Paglabas ng Press ng CCFR

 

 

Mga Kaugnay na Post

Ipaglaban ang iyong mga karapatan

Gumawa ng pagbabago sa pamamagitan ng pagsuporta sa amin habang ipinaglalaban namin ang aming mga karapatan sa ari-arian.
arrow-pababa