Ang Ligal na Katotohanan Bahagi 2 - Baril at Karahasan sa Bahay

Setyembre 21, 2015

Ang Ligal na Katotohanan Bahagi 2 - Baril at Karahasan sa Bahay

Baril at karahasan sa tahanan

Mga Kaugnay na Post

Ipaglaban ang iyong mga karapatan

Gumawa ng isang pagkakaiba sa pamamagitan ng pagsuporta sa amin habang nakikipaglaban kami para sa aming mga karapatan sa pag-aari.
arrow-down