VIDEO: Lumakas ang labanan sa Gun Control sa mga doktor

Pebrero 15, 2019

VIDEO: Lumakas ang labanan sa Gun Control sa mga doktor

Ang mga Canadian Doctor para sa Proteksyon mula sa Baril at mga tagasunod nito ay patuloy na dumoble. Ginulat pa nila kami sa kanilang pag-uugali ... at nakita namin ang lahat. Si Rod Giltaca ay tumutugon sa mga kasinungalingan, ang pinaghiwalay na politika sa pagkakakilanlan at ang hindi makatuwiran, masamang pag-uugali ng mga doktor ng lobby.

Manood at magbahagi.

 

Mga Kaugnay na Post

Ipaglaban ang iyong mga karapatan

Gumawa ng pagbabago sa pamamagitan ng pagsuporta sa amin habang ipinaglalaban namin ang aming mga karapatan sa ari-arian.
arrow-pababa