ਸੀਸੀਐਫਆਰ ਵਾਈਲਡ ਟੀਵੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਹੰਟਸ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ

31 ਜੁਲਾਈ, 2017

ਸੀਸੀਐਫਆਰ ਵਾਈਲਡ ਟੀਵੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਹੰਟਸ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਸੀਸੀਐਫਆਰ ਹੁਣ ਵਾਈਲਡ ਟੀਵੀ 'ਤੇ "ਕੈਨੇਡਾ ਹੰਟਸ" ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹਾਂ ਕਿ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸੀਸੀਐਫਆਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬੰਦੂਕ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਈਲਡ ਟੀਵੀ ਦੇ 25 ਲੱਖ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 2018 ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਗਿਆਪਨਾਂ, ਕੈਮਿਓ ਅਤੇ ਸੰਵਾਦ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੀ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਵਕਾਲਤ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸੀਸੀਐਫਆਰ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰਕਪੂਰਨ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸਰਗਰਮੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਹਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਸਰਗਰਮੀ ਦੀ ਸਖਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਬੰਦੂਕ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ੩੦ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਉਸ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਸੀਸੀਐਫਆਰ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਮਰਪਿਤ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮੌਜੂਦਾ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੀਚੇ ਉੱਚੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋੜਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ।

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ $5-56 (ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ) ਦੀ ਰਕਮ ਦਾਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਈਲਡ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਸੀਸੀਐਫਆਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋ।

ਅੱਜ ਦਾਨ ਕਰੋ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੀਸੀਐਫਆਰ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਜਾਓ!!! ਮੈਂ ਟੀਮ ਸੀਸੀਐਫਆਰ 'ਤੇ ਹਾਂ

ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗ ਗਈ ਹੈ? ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਵਿਆਓ!!

ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਵੋ

ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੜਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਕੇ ਫਰਕ ਪਾਓ।
ਤੀਰ-ਹੇਠਾਂ