ਸਾਰੇ ਬੰਦੂਕ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ!

24 ਅਕਤੂਬਰ, 2015

ਸਾਰੇ ਬੰਦੂਕ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ!

ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਾਂ।

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੱਭੋ।

 • ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ PayPal ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ।
 • ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਕਾਰਡ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
 • ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪਕ (ਜੇ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ) ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
 • ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ "ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਕਾਲਾਂ" ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਈਮੇਲ ਪਤੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਡੇਟਾਬੇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
 • ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੀਂ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਲਈ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਅੱਪਡੇਟਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰੋ।

ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਧਦਾ ਹੋਇਆ ਸੰਗਠਨ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਸਰੋਤ, ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਵਧੇਗਾ। ਸੀਸੀਐਫਆਰ ਇੱਕ ਵਲੰਟੀਅਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈ

ਸੀਸੀਐਫਆਰ ਨੂੰ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਤਾਕਤ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੀਸੀਐਫਆਰ ਨਾਲ ਸਵੈਸੇਵੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਨਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੀਸੀਐਫਆਰ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

 • ਟਰੇਡਸ਼ੋਅ ਬੂਥ ਹਾਜ਼ਰੀ ਓ ਪਬਲਿਕ ਸਪੀਕਿੰਗ
 • ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਆਡੀਓ ਉਤਪਾਦਨ
 • ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਪੋਸਟਿੰਗ, ਸੰਜਮ)
 • ਖੋਜ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼
 • ਵੈੱਬ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ
 • ਬੰਦੂਕ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
 • ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ, ਪੱਤਰ-ਵਿਹਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ

ਕਮੇਟੀ ਮੁਖੀਆਂ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੀਸੀਐਫਆਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ! ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮਾਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ!

ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਵੋ

ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੜਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਕੇ ਫਰਕ ਪਾਓ।
ਤੀਰ-ਹੇਠਾਂ