Isang Tunay na Pag-uusap - tatanggapin ba nila?

Disyembre 19, 2019

Isang Tunay na Pag-uusap - tatanggapin ba nila?

Isang Tunay na Pag-uusap

 

Sino: Si Dr. Najma Ahmed (Mga Doktor ng Canada para sa Proteksyon mula sa Baril ) at Rod Giltaca ( Canadian Coalition for Firearm Rights )

Kung saan : Kalakhang Area ng Toronto

Oras: Upang matukoy, sa buwan ng Marso 2020 ng 7:30 pm (ang tagal ng pag-uusap ay 90 minuto)

Pagpasok: $ 20 sa pintuan. Limitado ang puwang. LAHAT ng nalikom sa lokal na bangko ng pagkain.

Bakit: Upang matalino at matanda na talakayin ang pinakamahalagang mga katanungan tungkol sa ugnayan sa pagitan ng pribadong pagmamay-ari ng baril at kaligtasan ng publiko sa Canada.

Paglalarawan ng Kaganapan:

Kung lumahok si Dr. Ahmed sa pag-uusap na ito, ang CCFR ay magbibigay ng $ 10,000 sa isang kapaki-pakinabang na charity sa panloob na lungsod ng Toronto at isang karagdagang $ 5,000 sa isang charity na piniling magkasama ni Dr. Ahmed at G. Giltaca sa pagtatapos ng gabi.
Parehong gagawa sina Dr. Ahmed at G. Giltaca na mag-sign ng isang paglabas ng larawan dahil ang CCFR ay kinukunan ang kaganapan at i-upload ito para sa pagtingin sa web. Ang isang mataas na kahulugan ng digital na kopya ng kaganapan ay ibibigay kay Dr. Ahmed kapag hiniling.

Bayaran ng CCFR ang lahat ng gastos na nauugnay sa kaganapan.
Para maibigay ang mga donasyon, ang parehong partido ay dapat kumilos sa isang kagalang-galang at magalang na pamamaraan sa buong kaganapan at lumahok sa pag-uusap nang buo. Ang pananalita sa politika ay panatilihin sa isang minimum upang ang pag-uusap ay maaaring manatiling produktibo at sa paksa.

Format at Mga Panuntunan:

Sisimulan ng moderator ang pag-uusap sa pamamagitan ng pagtatanong. Ang mga katanungan ay magiging mataas na antas sa saklaw upang makapukaw ng isang talakayan. Halimbawa, "mayroon bang katibayan upang suportahan ang karagdagang regulasyon ng mga baril sa Canada"? Ang unang kalahok ay magkakaroon ng hanggang 3 minuto upang makabuo ng isang sagot. Pagkatapos ang iba pang kalahok ay magkakaroon ng hanggang 3 minuto upang magbigay ng isang tugon. Ang pag-uusap sa paligid ng katanungang ito ay magpapatuloy sa ganitong paraan hanggang sa oras na sumasang-ayon ang mga kalahok na magpatuloy sa susunod na tanong, o magpasya ang moderator na ang kasalukuyang tanong ay nasiyahan na nasaliksik.

Maaaring tanggapin ni Dr. Ahmed ang paanyayang ito sa pamamagitan ng pagsulat sa info@firearmrights.ca at dapat ibahagi ang kanyang pagtanggap sa Mga Doktor para sa Proteksyon mula sa Guns Twitter account upang mapatunayan ang pagiging tunay. Ang pagtanggap ay dapat na matanggap ng hindi lalampas sa Enero 10, 2020. Walang mga kapalit.

Ang mga patakaran ay simple at magpapadali sa isang produktibong pag-uusap.

#WillTheyAccept

I-download ang mga detalye ng kaganapan (PDF)

Mga Kaugnay na Post

Ipaglaban ang iyong mga karapatan

Gumawa ng isang pagkakaiba sa pamamagitan ng pagsuporta sa amin habang nakikipaglaban kami para sa aming mga karapatan sa pag-aari.
arrow-down