CCFR ATIP Vault-Poly Remembers / Pangkaligtasang Pampubliko

Setyembre 8, 2017

CCFR ATIP Vault-Poly Remembers / Pangkaligtasang Pampubliko

Hindi pa nakakalipas, nagsumite ang CCFR ng isang kahilingan sa ATIP sa Ministri ng Kaligtasan ng Publiko para sa lahat ng pagsusulatan sa at mula sa PolySeSouvient (Poly Remembers) at tanggapan ng Kaligtasan ng Publiko.

Alinsunod sa aming utos ng edukasyon at pagiging transparent, inaanyayahan ka naming basahin ang impormasyong isiniwalat sa ATIP na ito.

CCFR ATIP- Kaligtasan ng Poly / Public

Nagsusumikap ang CCFR na magpatuloy na magbigay sa mga may-ari ng baril ng Canada ng may kaugnayan, mabisang adbokasiya at makabagong mga proyekto. Ang CCFR ay mayroon lamang in-house na rehistradong lobbyist na nagtatrabaho ng buong oras para sa mga may-ari ng baril ng Canada sa Ottawa.

 

Mag-donate Ngayon

Sumali Ngayon

 

Mga Kaugnay na Post

Ipaglaban ang iyong mga karapatan

Gumawa ng pagbabago sa pamamagitan ng pagsuporta sa amin habang ipinaglalaban namin ang aming mga karapatan sa ari-arian.
arrow-pababa