ਸੀਸੀਐਫਆਰ ਏਟੀਆਈਪੀ ਵਾਲਟ-ਪੌਲੀ ਯਾਦ/ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ

8 ਸਤੰਬਰ, 2017

ਸੀਸੀਐਫਆਰ ਏਟੀਆਈਪੀ ਵਾਲਟ-ਪੌਲੀ ਯਾਦ/ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੀਸੀਐਫਆਰ ਨੇ ਪੌਲੀਸੇਸੌਵੀਐਂਟ (ਪੌਲੀ ਰਿਮੇਂਬਰਜ਼) ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰ-ਵਿਹਾਰ ਲਈ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਏਟੀਆਈਪੀ ਬੇਨਤੀ ਸੌਂਪੀ ਸੀ।

ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਾਡੇ ਫਤਵੇ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਏਟੀਆਈਪੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।

ਸੀਸੀਐਫਆਰ ਏਟੀਆਈਪੀ- ਪੌਲੀ/ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਸੀਸੀਐਫਆਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬੰਦੂਕ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਿਤ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਕਾਲਤ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੀਸੀਐਫਆਰ ਕੋਲ ਓਟਾਵਾ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬੰਦੂਕ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਲਾਬਿਸਟ ਹੈ।

 

ਅੱਜ ਦਾਨ ਕਰੋ

ਹੁਣੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ

 

ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਵੋ

ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੜਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਕੇ ਫਰਕ ਪਾਓ।
ਤੀਰ-ਹੇਠਾਂ