Nag-isyu ng sulat ang CCFR sa gobyerno ng Liberal

Disyembre 2, 2019

Nag-isyu ng sulat ang CCFR sa gobyerno ng Liberal

Ottawa - Disyembre 2, 2019

Sa pag-asam ng pagbabalik sa parliament sa linggong ito, ang CCFR na si Tracey Wilson ay nagsulat at nagsumite ng isang liham kay Punong Ministro Justin Trudeau at Ministro ng Kaligtasan ng Publiko at Emergency na Paghahanda na si Bill Blair. Ang liham ay ipinadala sa ngalan ng lisensyado, ligal, sinuri ng RCMP ang mga may-ari ng baril mula sa baybayin hanggang baybayin upang humiling sa gobyerno ng Liberal na ituon ang pansin sa aktwal na krimen at karahasan kaysa ipatupad ang mamahaling mga hakbang sa pagpaparusa laban sa mismong taong hindi nagagawa ang krimen.

Ang mga taga-Canada ay higit na karapat-dapat sa pampulitika na teatro mula sa aming mga pinuno.

I-download ang liham: Buksan ang Liham sa gobyerno ng Liberal

Mga Kaugnay na Post

Ipaglaban ang iyong mga karapatan

Gumawa ng pagbabago sa pamamagitan ng pagsuporta sa amin habang ipinaglalaban namin ang aming mga karapatan sa ari-arian.
arrow-pababa