Faits, 3e partie ... comment sont classifiées les armes à feu ....

Setyembre 21, 2015

Faits, 3e partie ... comment sont classifiées les armes à feu ....

Komento sont classifiées les armes à feu (anglais) ..

Mga Kaugnay na Post

Ipaglaban ang iyong mga karapatan

Gumawa ng pagbabago sa pamamagitan ng pagsuporta sa amin habang ipinaglalaban namin ang aming mga karapatan sa ari-arian.
arrow-pababa