Faits ... la violence conjugale et les armes à feu.

Setyembre 21, 2015

Faits ... la violence conjugale et les armes à feu.

Les armes à feu et la violencen conjugale .. des statistiques ... (anglais)

Mga Kaugnay na Post

Ipaglaban ang iyong mga karapatan

Gumawa ng pagbabago sa pamamagitan ng pagsuporta sa amin habang ipinaglalaban namin ang aming mga karapatan sa ari-arian.
arrow-pababa