Ang mga Liberal ay muling ipinakilala ang pagpapatala, mga hakbang sa C71

Mayo 11, 2022

Ang mga Liberal ay muling ipinakilala ang pagpapatala, mga hakbang sa C71

Ang mga Canadian ay muling sumasailalim sa mahal at hindi epektibong mga hakbang upang higit pang makontrol ang mga lisensyado, legal na may-ari ng baril, habang ang gobyerno ng Liberal ay nagbubulag-bulagan sa tunay at dumaraming krimen sa lansangan na ginagawa ng mga kriminal na may ipinagbabawal na smuggled na baril.

Mula noong kampanya sa halalan noong 2015 (pahina 54 ng pdf), ang Trudeau Liberals ay nangako na hindi na muling ipasok ang isang mahabang rehistro ng baril dahil sa napakalaking gastos at ang pagkabigo nitong pigilan o lutasin ang isang marahas na krimen. Ngayon ay sinira nila ang pangakong iyon sa pamamagitan ng muling pagpapasok ng proseso ng pagpaparehistro para sa pagbebenta ng mga legal na baril at isang pangangailangan ng mga tindahan ng baril na panatilihin ang mga rekord sa loob ng dalawang dekada. Hindi lamang ang mga hakbang na ito ay hindi epektibo sa pagbabawas ng krimen, inilalagay nila ang mga lisensyadong may-ari ng baril sa direktang panganib dahil sa pagbabahagi ng kanilang pribadong impormasyon. Ang walang ingat na patakarang ito ay walang alinlangan na hahantong sa pagdami ng pandaraya, break in at pagnanakaw.

Ang mga Liberal ay gumawa ng isang hakbang sa pamamagitan ng pagpapahintulot sa pagpapatupad ng batas ng kakayahang matukoy ang kanilang sariling "makatwirang mga pangyayari" upang ma-access ang mga napakasensitibo at personal na mga talaan. Hindi na kakailanganin ang warrant.

Mahigit sa 80% ng mga baril ng krimen sa Canada ang iligal na ipinuslit sa hangganan gamit ang iba't ibang paraan kabilang ang riles, pagpapadala at mga indibidwal na operasyon ng smuggling, pinakakamakailan ay gumagamit ng mga drone. Ang tagapagpatupad ng batas, CBSA at mga eksperto mula sa buong bansa ay paulit-ulit na humingi ng mga mapagkukunan upang masugpo ang pagpupuslit ng mga ipinagbabawal na baril na direktang nagpapasigla sa karahasan na nakikita natin sa mga lungsod at bayan mula sa baybayin hanggang sa baybayin, ngunit ang walang konsensya, hyper-political na gobyernong Liberal ay patuloy na gamitin ang mga legal na may-ari ng baril at ang kanilang mga baril bilang wedge para hatiin ang mga Canadian.

Sa pahayag ni Mendicino, gumawa siya ng ilang maling pahayag at nagpoprotesta sa mga tatawagin ang pinakabagong regulasyon ng Liberal bilang isang “registry”. Ginagawa niya ito habang inilalarawan ang isang halatang pagpapatala na pinapatakbo ng isang Registrar.

Malugod ding tinanggap ni Mendicino ang mga pinuno ng lahat ng anti gun lobby group na dumalo sa anunsyo na ito at pinasalamatan sila sa kanilang trabaho sa pagtulong upang higit pang ayusin ang mga legal na may-ari ng baril.

Alam ng mga Canadian, at malinaw ang ebidensya, ang mga pagpapatala, pagbabawal ng baril at pag-iingat ng rekord ay hindi nakakabawas sa krimen at karahasan. Kailangan natin ng mga tunay na solusyon sa ating mga komunidad at ang gobyernong ito ay tumatangging kumilos.

Makakaasa ka sa CCFR na patuloy na tutulan ang walang silbi at mapanganib na mga patakarang ito habang hinihingi ang kapani-paniwalang aksyon upang mabawasan ang karahasan at ipinagbabawal na smuggling.

Ang mga Canadian ay mas nararapat.

Maaari kang tumulong

Mga Kaugnay na Post

Ipaglaban ang iyong mga karapatan

Gumawa ng pagbabago sa pamamagitan ng pagsuporta sa amin habang ipinaglalaban namin ang aming mga karapatan sa ari-arian.
arrow-pababa