Mandate Letter from PM - ipagpatuloy ang pag-atake sa mga may-ari ng baril

Disyembre 16, 2021

Mandate Letter from PM - ipagpatuloy ang pag-atake sa mga may-ari ng baril

87 araw pagkatapos ng halalan, ang Punong Ministro ay naghatid ng mga utos sa pagmamartsa sa bagong Public Safety Minister na si Marco Mendocino. Ang mga utos na iyon - ipagpatuloy ang pag-atake sa mga lisensyadong may-ari ng baril sa Canada - huwag kang maawa!!

Sa lahat ng kabigatan, ang liham ng mandato ay isang mish-mash ng pagtatapos ng maruming gawain ni Blair, mga pagkumpiska ng baril laban sa mga legal na may-ari ng baril at isang grupo ng mga nakakatakot na pangako na talagang umiiral na.

Mababasa mo ito para sa iyong sarili DITO

Ibibigay namin sa iyo ang mga tala ng Cole sa ibaba ... narito kung ano ang nakalaan sa kanila para sa pinaka-nasuri na mga mamamayan ng Canada;

  • Tapusin ang pagpapatupad ng C71 , ang gulo ni Blair
  • Isagawa ang pagkumpiska ng mga legal na baril na ipinagbawal sa ilalim ng May 1 2020 OIC - labanan na DITO
  • Limitahan ang mga magazine sa 5 round (batas na sa Canada), ngunit gusto nila ng higit pa kaysa sa pag-pin ng mga mags
  • Ipagbawal ang pagbebenta ng mga mag na maaaring humawak ng higit sa 5 round, kahit na naka-pin sa 5
  • Bigyan ang mga probinsya ng ISANG BILYON DOLLAR para ipagbawal ang mga legal na baril sa kanilang mga nasasakupan
  • Ipakilala ang "red flag laws" - nasa batas na ng Canada

Kaya, tulad ng nakikita mo, ang Liberal ay nakatuon sa patuloy na pagpaparusa sa mga may-ari ng baril sa Canada na sumusunod na sa bawat batas, gaano man sila katawa-tawa.

Gaya ng nakasanayan, makakaasa ka na ang CCFR ay nangunguna, nakikipaglaban upang mapanatili ang iyong mga karapatan, ang iyong isport at ang iyong pamumuhay, habang pinapanagot din ang gobyerno sa kanilang kabiguan na tugunan ang aktwal na krimen at karahasan. Sa katunayan, ipinakilala rin ng gobyernong ito ang C-5, isang panukalang batas para tanggalin ang mandatoryong pinakamababang parusa para sa ilang napakaseryosong krimen sa baril.

Hindi ito seryosong gobyerno.

Tulungan ang CCFR na ipagpatuloy ang laban na ito - NGAYON

SUMALI sa laban

Mga Kaugnay na Post

Ipaglaban ang iyong mga karapatan

Gumawa ng pagbabago sa pamamagitan ng pagsuporta sa amin habang ipinaglalaban namin ang aming mga karapatan sa ari-arian.
arrow-pababa