Pag-update sa channel ni Rod at anunsyo ng CCFR!

Setyembre 21, 2015

Pag-update sa channel ni Rod at anunsyo ng CCFR!

Ibinahagi ni Rod ang kanyang kaguluhan sa 2,000,000 panonood sa kanyang channel at inihayag ang CCFR ... mga kapanapanabik na bagay na darating ...

Mga Kaugnay na Post

Ipaglaban ang iyong mga karapatan

Gumawa ng pagbabago sa pamamagitan ng pagsuporta sa amin habang ipinaglalaban namin ang aming mga karapatan sa ari-arian.
arrow-pababa