Ang Ligal na Katotohanan Bahagi 3 - Paano Nakakauri ang Mga Baril?

Setyembre 21, 2015

Ang Ligal na Katotohanan Bahagi 3 - Paano Nakakauri ang Mga Baril?

Paano naiuri ang mga baril ... isang sistema ng convoluted na ipinaliwanag ni Rod Giltaca ... Mahusay na video ...

Artikulo na isinulat ni Tracey Wilson

Ipaglaban ang iyong mga karapatan

Gumawa ng isang pagkakaiba sa pamamagitan ng pagsuporta sa amin habang nakikipaglaban kami para sa aming mga karapatan sa pag-aari.
arrow-down