Ang Ligal na Katotohanan Bahagi 3 - Paano Nakakauri ang Mga Baril?

Setyembre 21, 2015

Ang Ligal na Katotohanan Bahagi 3 - Paano Nakakauri ang Mga Baril?

Paano naiuri ang mga baril ... isang sistema ng convoluted na ipinaliwanag ni Rod Giltaca ... Mahusay na video ...

Mga Kaugnay na Post

Ipaglaban ang iyong mga karapatan

Gumawa ng pagbabago sa pamamagitan ng pagsuporta sa amin habang ipinaglalaban namin ang aming mga karapatan sa ari-arian.
arrow-pababa