VIDEO: Ipinahayag ng mga doktor na sila ay mga eksperto sa patakaran ng baril

Pebrero 12, 2019

VIDEO: Ipinahayag ng mga doktor na sila ay mga eksperto sa patakaran ng baril

Ang CCFR CEO & Executive Director na si Rod Giltaca ay nagtuturo sa bagong pangkat ng mga doktor ng lobby na "Mga Doktor para sa Proteksyon mula sa Baril" sa video na ito sa pag-update. Ito ay isang dapat na panoorin na video para sa mga sumusubok na maunawaan ang kakaibang pag-uugali ng maliit na pangkat ng mga manggagamot na ito.

Mga Kaugnay na Post

Ipaglaban ang iyong mga karapatan

Gumawa ng pagbabago sa pamamagitan ng pagsuporta sa amin habang ipinaglalaban namin ang aming mga karapatan sa ari-arian.
arrow-pababa