ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ - ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰੋਗੇ?

26 ਮਈ, 2020

ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ - ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰੋਗੇ?

ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਈ ਲਈ

-26 ਮਈ, 2020, ਕੈਲਗਰੀ

ਅੱਜ ਸੀਸੀਐਫਆਰ ਨੇ ੧ ਮਈ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਹਾਲੀ ਹਥਿਆਰ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਰਡਰ ਇਨ ਕੌਂਸਲ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੀਸੀਐਫਆਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਫੈਡਰਲ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਨ ਕਿ

1. ਇਹ ਅਧਿਨਿਯਮ ਅਵੈਧ, ਗੈਰ-ਕਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਜੋ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੋਡ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਸਕਦਾ ਸੀ।
2. ਉਹ ਅਧਿਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸਾਧਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਅਤੇ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ;
3. ਇਹ ਅਧਿਨਿਯਮ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਚਾਰਟਰ, ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ, ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਐਕਟ, 1982 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 35 ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ;
4. ਪਰਿਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਦੁਆਰਾ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤਰਕਹੀਣ ਸੀ ਅਤੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਉਪਲਬਧ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ; ਅਤੇ
5. ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਥਿਆਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਆਰਡਰ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਆਰਸੀਐਮਪੀ ਨੇ ਅਸਲਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਟੇਬਲ ("ਐਫਆਰਟੀ"), ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸੈਂਕੜੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਵਰਗੀਕਰਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ "ਵਰਜਿਤ" ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕਤਰਫਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਖਣਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਪਰਾਧੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੀਸੀਐਫਆਰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਥਿਤ "ਐਫਆਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ" ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਦੋਵੇਂ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਨਿਯਮ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਤੱਥ ਕਿ ਆਰਸੀਐਮਪੀ ਕੋਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਤੋਂ ਅਪਰਾਧੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕਤਰਫਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਸੀਐਮਪੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਕਪਾਸੜ ਪੁਨਰਵਰਗੀਕਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕਿਉਂਕਿ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ "ਐਫਆਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ" ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਥਿਆਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਰ ਅਤੇ ਖੇਡ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਲਈ ਵਾਜਬ ਹਨ, ਸੀਸੀਐਫਆਰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਗੈਰ-ਸੀਮਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ , ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਅਤੇ ਖੇਡ ਦੋਵਾਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਨੰਦ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅੰਤਰਿਮ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਸੀਸੀਐਫਆਰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ "ਐਫਆਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਪਾਬੰਦੀ" ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਇਹ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀਸੀਐਫਆਰ ਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ।

ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹੋ:
ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ (ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਾਪੀ)

ਸੀਸੀਐਫਆਰ ਦੇ ਸੀਈਓ ਰੌਡ ਗਿਲਟਾਕਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ 

ਸੀਸੀਐਫਆਰ ਦੇ ਜਨਰਲ ਵਕੀਲ ਮਾਈਕਲ ਲੋਬਰਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੈਲਗਰੀ ਸਥਿਤ ਲਾਅ ਫਰਮ ਤੋਂ ਸੀਸੀਐਫਆਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ।

"ਸੀਸੀਐਫਆਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੂਕ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਤਰਕਹੀਣ ਬੰਦੂਕ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਇਸ ਦਮਨਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਣਉਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਫੈਡਰਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉਪਚਾਰਾਂ ਲਈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਲਈ ਕਿ ਲਿਬਰਲਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਅਸਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ। ਮੇਰਾ ਪੱਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਵੈਧ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਬੰਦੂਕ ਮਾਲਕਾਂ ਸਮੇਤ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਨਿਰਦੋਸ਼, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਵਿਧਾਨਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੁਆਰਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ। ਇਹ ਨਿਘਾਰ ਆਜ਼ਾਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਵੀ ਹੈ।

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੋ!

ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਵੋ

ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੜਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਕੇ ਫਰਕ ਪਾਓ।
ਤੀਰ-ਹੇਠਾਂ