ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗ ਚੁੱਕੇ ਲਾਇਸੰਸਾਂ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਮਿਆਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ

15 ਨਵੰਬਰ, 2017

ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗ ਚੁੱਕੇ ਲਾਇਸੰਸਾਂ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਮਿਆਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ

ਓਟਾਵਾ, 15 ਨਵੰਬਰ, 2017

ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗ ਚੁੱਕੇ ਪਾਲ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੋ 31 ਦਸੰਬਰ, 2017 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁਆਫ਼ੀ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਸਤਾਰ ਹੈ

ਇਹ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ 2017 ਦੇ ਅੰਤ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦੂਕ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਿੰਗ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ੬ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਛੋਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਪਾਅ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੀ-42 ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਪਰ ਟੋਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦੂਕ ਮਾਲਕ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਸਿਰਫ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਐਮਮੋ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਛੋਟ ਦੀ ਮਿਆਦ 30 ਨਵੰਬਰ, 2017 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਮਿਆਦਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਹੁਣ 31 ਦਸੰਬਰ, 2017 ਤੱਕ ਮੁਆਫ਼ੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਾਇਸੰਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਮਿਆਦ ਦੀ ਮਿਆਦ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ ਲਈ ੬ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਛੋਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸਾਵਧਾਨੀ ਕਰੋ- ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਦੀ ਮਿਤੀ 1 ਜਨਵਰੀ, 2018 ਤੱਕ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋ।

ਇੱਥੇ ਕਿਰਪਾ ਮਿਆਦ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸੀਐਫਐਸਸੀ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਵਰਤਮਾਨ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ info@firearmrights.ca

ਸੀਸੀਐਫਆਰ ਬੰਦੂਕ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਓਟਾਵਾ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ!! ਅੱਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੋ

ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਵੋ

ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੜਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਕੇ ਫਰਕ ਪਾਓ।
ਤੀਰ-ਹੇਠਾਂ