SoundModerators.ca ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ

12 ਦਸੰਬਰ, 2016

SoundModerators.ca ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ

SoundModerators.ca ਵਿਖੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੈਧ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਈ-ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਾਈਟ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਈ-ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਸਧਾਰਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਡਿਵਾਈਸ 'ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ?

ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਆਸਾਨ ਆਨਲਾਈਨ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰੋ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰੋ

SoundModerators.ca ਵੱਲ ਜਾਓ ਅਤੇ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹੋ SoundModerators.ca

ਆਪਣੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਲਿਖੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਪਲਬਧ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਪੱਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਹਨ

ਸੀਸੀਐਫਆਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ, ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਵੋ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ

ਆਓ ਆਪਣੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ (ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ) ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਦੀ ਵਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੈਧ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਰੇਂਜਾਂ 'ਤੇ ਧੁਨੀ ਭੱਤਿਆਂ ਲਈ ਨਿਯਮ ਜਨਵਰੀ 2017 ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਆਂ ਰੇਂਜਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰੇਂਜਾਂ ਦਾ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣਾ ਅਸੰਭਵ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਧੁਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਾਂਗ ਗੈਰ-ਬੰਦੂਕ-ਮੁਖੀ ਬੰਦੂਕ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ।

ਮੋਡਪਟੀਸ਼ਨ

 

 

 

ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਵੋ

ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੜਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਕੇ ਫਰਕ ਪਾਓ।
ਤੀਰ-ਹੇਠਾਂ