ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਚ? ਬੰਦੂਕ ਪਾਬੰਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ਡ ਐਪੀਸੋਡ 3

2 ਦਸੰਬਰ, 2020

ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਚ? ਬੰਦੂਕ ਪਾਬੰਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ਡ ਐਪੀਸੋਡ 3

ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਚ? ਬੰਦੂਕ ਪਾਬੰਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ਡ ਐਪੀਸੋਡ 3

ਸੀਸੀਐਫਆਰ ਅਤੇ ਵਾਈਲਡਟੀਵੀ ਅੱਜ ਰਾਤ ਸਾਡੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਸ਼ੋਅ "ਗਨ ਬੈਨ ਕੈਨੇਡਾ - ਐਕਸਪੋਜ਼ਡ" ਦੇ ਐਪੀਸੋਡ 3 ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਐਪੀਸੋਡ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਮੁਫਤ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ "ਵਧੇਰੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਵਧੇਰੇ ਮੌਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ"। ਇਹ ਐਂਟੀਗਨ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨਾਅਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਪਰ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਂਟੀਗਨ ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਈਮਾਨਦਾਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦੂਕ ਕੰਟਰੋਲ ਬਾਰੇ ਝੂਠੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੇਗਾ।  ਇਸ ਦੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਤਾਂ, ਕੀ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨਾਲ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੀਸੀਐਫਆਰ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਐਪੀਸੋਡ 1 ਅਤੇ 2 ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਐਪੀਸੋਡਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਥਾਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ "ਬੌਧਿਕ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ" ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸਨੂੰ gundebate.ca ਇੱਥੇ ਲੱਭੋ

ਐਪੀਸੋਡ 1 ਦੇਖੋ 1 

ਐਪੀਸੋਡ 2 ਦੇਖੋ 

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੀਸੀਐਫਆਰ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਕੰਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਦਾਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੋ।

 

ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਵੋ

ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੜਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਕੇ ਫਰਕ ਪਾਓ।
ਤੀਰ-ਹੇਠਾਂ