ਹਥਿਆਰਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕਤਲ/ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ - ਡਾ ਮਿਰਜ਼ਾ

12 ਫਰਵਰੀ, 2019

ਹਥਿਆਰਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕਤਲ/ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ - ਡਾ ਮਿਰਜ਼ਾ

"ਬੰਦੂਕਵਿਰੋਧੀ ਲਾਬੀ" ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਪਰ ਭੜਕਾਊ ਸਮੂਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸਬੂਤ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਬਾਲ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰ ਮਨੋਚਿਕਿਤਸਕ ਡਾ ਰੀਡਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਡਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਚੁਲਿਚ ਸਕੂਲ ਆਫ ਮੈਡੀਸਨ ਵਿਖੇ ਚਾਈਲਡ ਐਂਡ ਕਿਸ਼ੋਰ ਮਨੋਚਿਕਿਤਸਕ ਫੈਕਲਟੀ ਦੀ ਅਧਿਆਪਨ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਵੈਸਟਰਨ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈ।

ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਹਥਿਆਰਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਉਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਰਾਏ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਅਤੇ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਕਿਉਂ। ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ

ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵਿਕਾਰ ਡੀਐਸਐਮ-5 (ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਅਤੇ ਸਟੈਟਿਸਟੀਕਲ ਮੈਨੂਅਲ - ਪੰਜਵਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨ) ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਸ਼ਖੀਸ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵਿਕਾਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਵਿਵਹਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ।

ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਕਿ

• ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ।
• ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਲਈ ਧੋਖੇ ਬਾਜ਼ੀ।
• ਅੱਗੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ।
• ਚਿੜਚਿੜਾ ਅਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋਣਾ।
• ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ।
• ਨਿਰੰਤਰ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ।
• ਪਛਤਾਵੇ ਦੀ ਘਾਟ

ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਹਾਰ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਵਾਪਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਿਜ਼ੋਫ੍ਰੇਨੀਆ ਜਾਂ ਬਾਈਪੋਲਰ ਡਿਸਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਰੇ ੭ ਮਾਪਦੰਡ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਡੀਐਸਐਮ-5 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵਿਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਲਨ 02% ਤੋਂ 33% ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਪਰ, 70% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਚੋਣਵੀਆਂ ਆਬਾਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ; ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਆਬਾਦੀ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਲੀਨਿਕ, ਅਲਕੋਹਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਵਿਕਾਰਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਆਦਿ।

ਇਸ ਵਿਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਜੋਖਿਮ ਕਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ
• ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹੁਨਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘਾਟੇ।
• ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ।
• ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਹਾਈਪੋ-ਰੀਐਕਟਿਵਿਟੀ (ਇਹ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ੀ ਤੰਤੂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਵਿਅਕਤੀ ਚਿੰਤਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਔਸਤ ਵਿਅਕਤੀ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਬੇਰੋਕ ਵਿਵਹਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।)
• ਸੈਂਟਰਲ ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਸੇਰੋਟੋਨਿਨ ਦਾ ਪੱਧਰ।
• ਆਣੁਵਾਂਸ਼ਿਕ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ। ਜੁੜਵਾਂ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਣੁਵਾਂਸ਼ਿਕ ਭਾਗ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
• ਸਰੀਰਕ/ ਭਾਵਨਾਤਮਕ / ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ।
• ਅਣਉਚਿਤ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸੀਮਾ ਸੈਟਿੰਗ।

ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਹਿਤ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋਖਿਮ ਕਾਰਕ ਵਜੋਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।

ਹਥਿਆਰਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ। ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਪਰਾਧ 5% ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਊਂਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦੇ ਹਨ। ਉਟਾਹ ਵਰਗੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ; ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਘੱਟ ਹਨ - ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ। 5% ਕਾਊਂਟੀਆਂ ਜੋ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਦਿਲਚਸਪ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ 5% ਕਾਊਂਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਜੋਖਿਮ ਕਾਰਕਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ; ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਥਾਮ ਵੱਲ ਕੰਮ ਕਰੋ।

ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਿਲਚਸਪ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਥਿਆਰ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਜਮੈਕਾ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਤਿਅੰਤ ਬੰਦੂਕ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ੧੯੯੭ ਵਿੱਚ ਬੰਦੂਕਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈ; ਨਾਗਰਿਕ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ।

ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਵਿਧੀ ਦੇ ਬਦਲ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਕਈ ਜੋਖਿਮ-ਕਾਰਕ ਹਨ। ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਕਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਮਰਦ ਹੋਣਾ, ਉਮਰ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦਬਾਅ, ਵਿਆਹੁਤਾ ਸਥਿਤੀ, ਵਿੱਤੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 60% ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਲੱਡ ਅਲਕੋਹਲ ਦੇ ਪੱਧਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ੧੯੨੦ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਧਿਆ, ਆਰਥਿਕ ਗਿਰਾਵਟ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਆਦਿ ਹੋਇਆ।

ਜਪਾਨ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਦਰਾਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ 2014 ਤੱਕ ਦਰਾਂ ਘਟਾ ਕੇ 195 ਪ੍ਰਤੀ 100,000 ਲੋਕਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਦਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਪਾਨ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਦੀ ਦਰ ਪ੍ਰਤੀ 100,000 ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 115 ਹੈ - ਇਹ ਗਿਣਤੀ 2009 ਤੋਂ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ, ਮਰਦਾਂ ਲਈ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਦੀ ਦਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਸੀ (ਪ੍ਰਤੀ 100,000 ਪ੍ਰਤੀ 17-3 ਬਨਾਮ 17-9।)

ਡੇਟਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ; ਹਥਿਆਰਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਜਾਂ ਕਤਲ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਵਿਧੀ ਦਾ ਬਦਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਵਿਧੀ ਦਾ ਬਦਲ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਜਾਂ ਕਤਲ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

~ਡਾਰ ਰਿਡਾ ਮਿਰਜ਼ਾ 

ਟਰੇਸੀ ਵਿਲਸਨ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਿਆ ਲੇਖ

ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਵੋ

ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੜਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਕੇ ਫਰਕ ਪਾਓ।
ਤੀਰ-ਡਾਊਨ