ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਸਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ, ਸੱਚਾਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇਗੀ।

15 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2018

ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਸਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ, ਸੱਚਾਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇਗੀ।

ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਲਫ ਗੁਡਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ 20 ਮਾਰਚ, 2018 ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਵੇਂ, ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਕਹੀ ਹੈ।


"... ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਘੀ ਲੰਬੀ ਬੰਦੂਕ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਸਟਾਪ, ਪੀਰੀਅਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ, ਉਹ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੰਦੂਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਚਿਤ ਆਧਾਰ ਵਾਰੰਟ ਰਾਹੀਂ ਵਾਜਬ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਖਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਹਰ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀ ਹੈ।"

http://www.cbc.ca/news/politics/liberals-firearms-bill-c71-1.4584074

ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਅਸਲਾ ਐਕਟ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ "ਜਾਂਚ" ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੇ ਅਸਲਾ ਐਕਟ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਤੱਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅਸਲਾ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
"ਜਾਂਚ
"ਇੰਸਪੈਕਟਰ" ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ
101 ਧਾਰਾ 102 ਤੋਂ 105 ਵਿੱਚ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇੱਕ ਅਸਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਸੂਬਾਈ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਮਨੋਨੀਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਜਾਂਚ
102 (1) ਧਾਰਾ 104 ਦੇ ਅਧੀਨ, ਇਸ ਐਕਟ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਜਬ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵਾਜਬ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਥਾਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵਾਜਬ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੂਕ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਬੰਦੂਕ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵਾਜਬ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਬੰਦੂਕ ਹੈ ਜਾਂ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਥਿਆਰ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ
(ੳ) ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਟੇਨਰ ਖੋਲ੍ਹੋ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵਾਜਬ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦੂਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਕਟ ਜਾਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ;
(ਅ) ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਜੋ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ;
(ਗ) ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਾਪ ਲਓ; ਅਤੇ
(ਸ) ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ, ਖਾਤੇ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਨਕਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵਾਜਬ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਜਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁੱਕਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਪੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ
(2) ਸਬਸੈਕਸ਼ਨ (1) ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਸਥਾਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ
(ੳ) ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ;
(ਅ) ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਜਾਂ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ-ਆਊਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆਉਟਪੁੱਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਡੇਟਾ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਜਾਂ ਕਾਪੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਿੰਟ-ਆਊਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਉਟਪੁੱਟ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿਓ; ਅਤੇ
(ਗ) ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ, ਖਾਤੇ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਪੀਿੰਗ ਉਪਕਰਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ। ..."
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ "ਅਸਲਾ ਅਫਸਰ" ਕੌਣ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਸਲਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 2(1) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
"ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ
2 (1) ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ,

ਅਸਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ

(ੳ) ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਸੂਬੇ ਲਈ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ,
(ਅ) ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸਨੂੰ ਸੰਘੀ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਖੇਤਰ ਲਈ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ
(ਗ) ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਲਈ ਪੈਰ੍ਹਾ (ਏ) ਜਾਂ (ਬੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਅਸਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸਨੂੰ ਸੰਘੀ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਲਈ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ; ..."

ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਵਾਰੰਟ ਜਾਂ ਵਾਜਬ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਿਆਂਇਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਜੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।

ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ!!

ਟਰੇਸੀ ਵਿਲਸਨ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਿਆ ਲੇਖ

ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਵੋ

ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੜਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਕੇ ਫਰਕ ਪਾਓ।
ਤੀਰ-ਡਾਊਨ