Isang bukas na liham sa Quebec Premier - pagpapatala

Enero 3, 2019

Isang bukas na liham sa Quebec Premier - pagpapatala

Ang Direktor ng CCFR Quebec na si Etienne Tremblay ay sumulat sa Premier ng Quebec tungkol sa nalalapit na pagpapatupad ng isang registri ng probinsya;

 

Sa kagalang-galang na si François Legault, Quebec Premier,

Nais kong batiin kayo sa pagbuo ng inyong gobyerno. Ang karamihan ng mga may-ari ng baril sa Quebec ay naglagay ng kanilang pag-asa sa iyong halalan. Ang iyong partidong pampulitika ay nag-iisa lamang na pinapayagan ang iyong mga representante na malayang bumoto sa Bill 64. Sa ngalan ng Canadian Coalition for Firearm Rights, nagpapasalamat ako sa iyo doon.

Tulad ng alam mo, hindi pinansin ng nakaraang gobyerno ng Liberal ang 60,000 lagda ng opisyal na petisyon na ipinakita sa National Assembly. Hindi tulad ng poll na kinomisyon ng mga pangkat na pabor sa pagpapatala, isang survey sa 2015 Léger na malinaw na ipinapakita na ang karamihan ng mga respondente, (57%) sa labas ng Montreal, ay hindi pabor sa paglikha ng isang mahabang rehistro ng baril. Sa survey na ito, ang tinatayang halaga ay $ 30 milyong dolyar lamang. Ihambing iyon sa mga bagong pagpapakitang gastos, na may kaugnayan sa rate ng pakikilahok ng populasyon, at naiwan kang may isang fiasco sa iyong mga kamay.

Ayon sa mga resulta sa halalan, malakas ang suporta mo sa mga probinsya. Ang mga kaparehong lugar na iyon na ang mga botante ay hindi sumusuporta sa isang pagpapatala. Bakit babayaran ang mga pagkakamaling nagawa ng nakaraang gobyerno? Hinihiling namin sa iyo na makinig sa mga taong tulad ng ipinangako mong gagawin mo sa panahon ng iyong kampanya. Kaya, iwasan ang pagpwersa ng matapat na tao, na normal na positibong nag-aambag sa lipunan, na gumawa ng mga pagkilos ng pagsuway sa sibil.

Nagpasiya ang Korte Suprema ng Canada na ang lugar ng hurisdiksyon sa mga baril ay nasa antas ng pamahalaang federal. Sa katotohanan, ang isang lalawigan ay hindi maaaring maglagay ng isang pagpapatala na maaaring tumugma sa saklaw at kapangyarihan ng lumang pederal na rehistro. Bukod dito, ang pagiging epektibo ng nasabing pagpapatala ay hindi malinaw na naitatag pagkatapos ng mga taon ng pagiging nasa lugar. Kung mayroon tayong leksyon na makukuha mula sa karanasang ito, ito ay ang napakalaking labis na gastos.

Hinihiling namin sa iyo na huwag sayangin ang pera ng nagbabayad ng buwis at tumanggi na itayo ang pinakamahal na salaan sa aming kasaysayan, pagdating sa labanan ang krimen.

Taos-puso sa iyo,

Etienne Tremblay
Direktor QC
CCFR / CCDAF

 

Artikulo na isinulat ni Tracey Wilson

Ipaglaban ang iyong mga karapatan

Gumawa ng isang pagkakaiba sa pamamagitan ng pagsuporta sa amin habang nakikipaglaban kami para sa aming mga karapatan sa pag-aari.
arrow-down